יום שני, 19 במאי 2008

פטנטים - ישראל, העולם וכל השאר

פטנטים - ישראל, העולם וכל השאר
זה שבחר לו את תחום העשיה, בתחום הפטנטים, קבע לעצמו מראש תחזית עתידית למהלך סגנון ודרך העבודה שיחווה.
חלק מהדברים, זה מי הם אותם אחרים, שאל מולם אתה עובד. אלו שנקראים לעיתים, או מנקודת מבט מאוד מסויימת בפרספקטיבה של אדם, מתחרים?
פעם אמר לי איש מומחה מחשבים, אדם, ואיש רוח - מה לעשות? בחרת לעסוק בתחום בו המתחרים הם חכמים.
נכון, לא כולם, אבל יש באמירתו של האיש דבר, ואפילו דבר וחצי דבר (פכככ...האם טיפה התנפחתי בשפה? סליחה...)
כאשר זה, בא ונפגש איתך, אתה יכול דווקא בתחילת הדרך, או להתפרק, או להכנס למוטיבציה של מתאגרף שחור אחוז דיבוק/אמוק או כל דבר מה שתבחרו בו.
כך גם כך, מגיע גם מגיע לחלק מאלו שאפו, או תודה, ואף אם מבלי דעת הצליחו במצליחנותם לגרור דווקא, לפחות באספקט אחד של העסק מבחינתם, ההפך ממה שנראה כי חפצו בו על פניו.
ומה הקשר לכותרת שנתנה כאן? -לא כל דבר צריך להיות קשור ידידי...ובכל זאת, מי שקורא מלל שנכתב בשעות חשיכה וכלאחר יד, אל יתפלא...אל יצפה...


פטנטים

הקדמה: נשתמש בחלק זה, כנסיון פנימי שלנו לפני העלאת מצגות לאתרים שונים.


פטנטים


בחלק זה של הבלוג:

יוצג קומץ קטן מפרוייקטים שבמכון,

בעיקר יוצגו פרוייקטים חדשים, שחלקם פתוחים עדיין להצעות חיצוניות,

בכפוף ולפי תנאי מחזיקי הזכויות שלהם, או לשיתופי פעולה כאמור, השקעות ועוד של המתבוננים והמבקרים. חשוב לציין, כי מדובר במדגם חלקי של המצאות בשלבים שמאפשרים עדיין חבירה להמצאות לפני הגיעם לשלבי אקזיט מתקדמים, וכאמור, משכך חלקם פתוחים לשיתופי פעולה, בעיקר השקעות ייצור ושיווק,


רובם בשלבי Patent Pending :
פטנט מנדנד עגלה. כאן יש דוגמה להמצאה שנמצאת בשלביה הראשונים, Patent Pending, שקדמו לה בעשרים השנים האחרונות, מספר פטנטים שאיפשרו באופנים שונים את ביצוע מטרת הפטנט, נדנוד עגלה. זוהי המחשה למתחם מרחב תחולת הגנת פטנט, שהינה על אופן הביצוע הטכנולוגי המוצע, לאו על סגירת יכולת פיתוח עתידית על צורך מוגדר.פטנט סרט נוסף
פטנט דלת רכה לחדרי ילדים (קובץ דגם יותאם לפורמט גוגל ויועלה בקרוב)


פטנט כדורגל מסתובבים


פטנט צייר גמיש


פטנט כדורסל מאחרי הראש


פטנט לחימה משולבת


פטנט פתרון אכסון אתרי אינטרנט


פטנט שאיבת שיער (דגם יועלה בסרט בקרוב)


פטנט ערכת עזרה ראשונה

פטנט הפסטרום (דגם הוצג ב-TV יועלה בקרוב ממש)פטנט חלב אם
פטנט חיפוש


פטנט הנעה


פטנט קולטים סולאריים (כאמור מעלה)


פטנט פחית


פטנט קשר סלולארי


פטנט תהליך ותכשיר מניעת נשירה


פטנט הפעלה אנכית

פטנט מושב טיפולי למוגבלים


פטנט חיסכון בחשמל (מו"מ סופי)


פטנט דיסקונקי - לדיסקונקי

פטנט חיווי תחולה בתאורה


פטנט ............ועוד יצורפו בהמשך


פטנט מכונת ממכר


פטנט הנעה


פטנט ניפוח רב פעמי


בס"ד לעתיד לבוא:


פטנט אין התחשמלות


פטנט שבת

פטנט יד

פטנט מדיח

פטנט מתקן צביעה
פטנט נספחים:


הפסטרום - זמנית למצגת הדגם שהוצג ב- TV - הדמייה (מאור שלח לי את צילום הדגם בבקשה)


פטנט שקיות חלב
פטנט פחית

פטנט מטריה


פטנט ............וב"ה יצורפו בהמשך עוד פרוייקטים שיש בהם רלוונטיות ופתיחות אל הצעות של המבקרים

למתבונן/ת, הפורמולה די פשוטה:

תחשוב/י האם קיומו של מי מההמצאות סביר ויקרה בחיי המעשה, סביר ולאו הפתעה תהיה אם סופו שתראה/י אותו על מדף - ובנשימה שניה, להפנים עמוק - כי, אין בשום רעיון, המצאה או פטנט וודאות ואף לאו קרוב לכך, כי פרוייקט ספציפי יצליח בחיי המעשה. הוא אשר "הולך קדימה", יכלכל צעדיו משהוא נכנס לאיזור "סיכוי - סיכון".
פטנט - אלקטרוסטאטיפטנט - עין
פטנט - משפךחדש - פטנט - חדש - 10 אחוזים פתוחים להשקעה
פטנט - פרוייקט בינלאומי למערכת חשמל - נגד קרינה - זיהום אויר - התחממות כדור הארץ
נפתח עכשיו ממש להשקעה למטרת פיתוח.
מוגן בהגנות קניין רוחני. כולל דגם - אב טיפוס - עובד מוכח.
פוטנציאל עצום - ההשקעה הנדרשת עד 10 אחוזים מזכויות הפרוייקט.
7 אחוז = 150,000 אלף דולר - עד 200,000 בכפיפות לשלבי כניסה.

פטנטים - קבע פגישה להשקעה בפרוייקטפטנט - סיר בישול מסתובבפטנטים - דרך חיים

פטנטים - דרך חיים?!

יש אומרים שפטנטים דרך חיים. לכך, יש שני צדדי מטבע ברמת המינימום. פני צד הממציא, ופני צד בעל המקצוע.
ברור שיש פנים חיוורות יותר וחדות יותר ועוד, כפי שיש ממציאים סידרתיים. אני לכשעצמי חושב שגם הסידרתי, אינו אלא מתוך בחירה ודבר הנלמד.
אבל, כאן דווקא אני בא לתת מילה על צד בעל המקצוע. ככזה, בתחומו, תמיד יש דילמה. פטנטים, אותה דילמה שניתנת להבנה ממשפט שחוזר תמיד אצל אישתי. מה הלחץ שלהם?! ואני אומר לה, החלום להתעשר! יש ואני אומר, שזה די גרוטסקי, שהרי אם היית עורך דין פלילי, כול זמן שאינך מתקשר ללקוח, הרי זה שמח וטוב לב, ויותר מכך, מקווה בכל טלפון שאין זה אתה. אצל ממציא, מרגע שקיבלת אותו למשרדך, אתה כבר ברמת חייב, ברמת דילמה וריקוד עם רמת ציפיות של חולם. חולם חלום שעד היום בדרך כלל בעשרות שנותיו ולובן גבותיו, עדיין עדיין לא הגשים, ומרגע שהגיע למשרדך, כאילו אין מחר.......או אין 20 שנות פטנט........או ....אבל, לפחות עדיף לך להישער (להישאר ער) במשרד, כי מה לך להגיע למושב לפולניה ודעתה סביר ואינה נוחה עימך. ועל זה נאמר, איש איש והשק על כתפיו....

פטנטים, פטנט, פטנט, פטנטים, קידום פטנט, שיווק פטנט, פיתוח פטנט, פטנט למטבח, פטנט בישראל, חיפוש פטנט, עריכת פטנט, רישום פטנט, בלוג פטנט, פטנט רפואי, פטנט חשמל, פטנט, בינלאומי, מכירת פטנט

פטנט - אופס...מנועי חיפוש פטנטים
מנועי חיפוש פטנטים שמאפשרים חיפוש פטנטים במאגרי חיפוש פטנטים,

כוללים בדרך כלל מאגרים בשפה האנגלית.
מאגרים אלו ברובם הינם מאגרים ממוחשבים הבנויים על מנוע חיפוש
שמסייע במציאת פטנטים בעיקר לפי מילות קישור או ראשי נושא או
מינוחי הגדרות מקצועיים מתחום מסויים.

Patent Searching Database

מאגר ומנוע חיפוש פטנטים ובקשות פטנט במשרד המשפטים האמריקאי:

U.S. Patent Full-Text and Full-Page Image Databasesעיקר הקושי של חיפוש פטנטים במאגרים אלו, כפי בכלל בשיטות החיפוש המוגבלות בממון ובזמן, שיש ושימוש במילות הקישור הסטנדרטיות הנהוגות לתאור מושא החיפוש, לא יספיקו ולא יתנו מענה ברמת התוצאה, כיוון, שסופו שהפטנט תואר במילת מינוח אחרת ופחות נהוגה ושגורה. או שאנו עסקנובמכשיר, והגנתו הייתה שיטה. או שבתוך תאור של עשרות תביעות משפטיות, היוגם כאלו שלפחות בחלק בתחולתן חופפות לאמירה הנבחנת. ועוד ועוד.

פטנטים - חיפוש פטנטים


פטנטים, חיפוש פטנטים, חיפוש פטנט
פטנטים - השאלה מה עדיף? המצב שהיה לממציא לפני עשר או חמש עשרה שנים, בו הוגשו בקשות בלי חיפוש פטנטים, אך גם רמת הציפיות הייתה בהתאם? או המצב הנוכחי, בו מוגשות בקשות בכמויות כפולות ומכופלות, וכל אחת מצפה ברמת ציפיה גבוהה, כי חיפוש פטנטים מינימאלי שהתבצע בגינה, משיקולי עלויות, יביא בסופו למצב של - הוקוס פוקוס פטנטאבילי - בו אכן הפטנט שלי לא קיים במועד בדיקת בוחן או לפניו?!
וכאן גם נדבך מרכזי של הבעייה: ממציא פרטי יגיע כדי למצוא באמצעות חיפוש פטנטים את הגלגל. אם היה משהו לפניו שנתן פתרון כלשהו לצורך, לרוב הואירד מהעניין...וברגיל, בחלק הארי שבארי נמצא כי קיימים פתרונות טובים לצורך שלא הכרנו בחיי המעשה, אך קיימת להם הגנת פטנט. קח דוגמה שמירת מרחק בין רכבים...עשרות פטנטים...ואף על פי כן, החברות המקצועיות בתחום לא פועלות בדרך האדם הפרטי, וטוב שכך.
ואם נחזור לקרקע, חיפוש פטנטים אינו דבר של מה בכך, עדיף לו לממציא לא להסתפק בחיפוש באמצעות חברה או בעל מקצוע אחד, במקרה והינו בוחר לבצע את החיפוש הראשוני והמינימאלי. במצב כז, עדיף חיפוש באמצעות שני גורמים שונים, כדי לבצע הצלבה בשיטות חיפוש ונוהגי עבודה שונים. כול מקרה, ברור כי חיפוש מעמיק שעלויותיו הינם סובב לטווח מחירים של כ- 1,000 דולר ומעלה, ועיקרו בפרק זמן ארוך של ברירה ובדיקה, הוא החלופה העדיפה. אולם, זו גם זו, אין בהם וודאות לעניין נכונות התוצאה. ועד מצב בו שיטות החיפוש המוסדרות ע"י מדינות ורשויות לא יעלו מספר דרגות, לא נוכל, אלא, להיות תלויים גם בסטטיסטיקות, וכן גם במידה של מזל.
(באותה רוח ובשינוי מילים: מי חפשן של אבא???...)

פטנט שלי- ילדים מקסימים שלי - אאורקה?


פטנט - סתם לפעמים ילד בוכה זה מצחיק?!

ומי זה שם לידם?
כריש?
לא ולא...
פולניה...
רכה מבחוץ...
לא ולא מן הבפנים...והינה פטנט נוסף - פטנט הכרס;
איך לנסוע על אופניים, כמעט כול המשפחה
לעשות כמעט ספורט,
ועדין לא לבזבז אנרגיה באופן מופרז כדי ליגרום כמעט העלמות הכרס...
(והוא עוד מדבר על פולניה...דוב...
הלו...מישהו בבית??? ....)

גוגל פשוט אלוף. השקעה ניתנת, וגוגל מתגמל. אפילו "עופר השמן המעשן מקנדה" ראה את הבלוג. ומי הוא עופר? אם יש זקן שנראה כמו ילד, זה עופר. אם כך, כנראה שאצטרך לתת השקעה מוגברת, מידה של אחריות לא תזיק אם החברים שלי מגיעים לכאן...אפילו משם...

מה עם הפנסיה מה?


פטנטים - פטנטים ישראל, ישראל פטנטים, פטנטים בישראל
פטנטים בלוג - פטנטים ישראל, פטנט

770 - 504 - 700 - 1 קבע פגישה חינם לקידום פטנט

פטנט או פטנטים בפורמט הבלוג של גוגל, עיקרו המחשה כי את תורת ההמצאה ניתן ללמוד גם אם הינה בבחינת פטנט שהינו בחזקת הגדרה שהאדם הרגיל סובר כי אין קיבתו יכולה לעמוד בו. הפטנט, אותו פטנט, יכול ויהיה דבר מה שבהמצאה או פרוייקט שתחילתו ברעיון בסיסי פשוט, ודווקא צורת החשיבה מזוית ייחודית היא שתביא לממציא את זוהר הנלווה להמצאה, המוניטין, פטנט וטובות ההנאה החומריות הנלוות אליו. פטנט או בלוג פטנט מיועד באותה נשימה להתבצע די באיבחה של כלאחר יד, בכתיבה קלה, בין לבין, בקלילות יעילות ונעימות - בהצלחה פטנטים!!!

פטנטים, פטנט מי שאינו אומר בדיחותה על עצמו...אינו מבין את מקומו של האדם ואת תחילית משמעותו

בדיחותה - חשוב שתבוא, גם אם על עצמו - לאו ממקום של זכיחות דעת שדרגתה קרוב לגאוותנות,

ואם עסקינן במשמעות, מידה של רוח ונפש חייב שתהיה לו לאדם, וכל שכן ליהודי,

לשם כך, קיים "פורום עבודה", פורום פטנטים, ופורום רוחניות, פורום חסידות.

אקווה שמידי פעם, זה שנקלע אליהם וגם אם בטעות, לא יצטער על בזבוז זמן.

בלוג פטנטים:

המונח בלוג נותן תחושה של קלילות מה, מידה של השתחררות מהשיחה העיונית -עניינית הנהוגה במקומותינו.
ואולי רק אני מרגיש כך, שהרי כבר יש כאן מידה של השחתת מילותי לריק וזמנו של הקורא גם. אחד צריך לבצע השתדלות מינימום לא לרדת מהפסים לגמרי. גם אם אחד הוא אבא... אבא מבטיח להתנהג יפה!

האמת, בהשקעת כתיבה של שעתיים זמן, נראה לי שיצא בלוג טוב, לפחות אני נהנה, שהרי גם זה מידה של יצירה, ותודה לגוגל על הכלי המדהים לטעמי, ממש פלטפורמה וחצי...

770 - 504 - 700 - 1 קבע פגישה חינם לקידום פטנט

פטנטים. משקיעים לפטנטים - לפרוייקטים מבוססי המצאות בשלבים שונים דרוש גיוס הון.
פרוייקטים מבוססי הגנות פטנט בעלי חזון ומטרות מוגדרות, נדרשים בהנעה משנית, כדי לאפשר מימוש יעיל ואופטימאלי.

הקדמה: השקעה בפרוייקט השואף אל עבר הגנת המונופול, המצאה או פטנט, אינה הופכת את הפרוייקט בין לילה להצלחה במאת האחוזים. גם פרוייקט זה סופו שיהיה שחקן בחיי המעשה המסחריים. וככזה, כול מי שמשקיע בפרוייקט מהסוג הזה, צריך להעריך את הסיכון/סיכוי שהינו שם על כף המוזניים. סיכוי מאה אחוז וסיכון אפס - אני לא מכיר, לא בחיים העסקיים, וגם לא באלו השואפים אל עבר המונופול.

פטנטים
עשרות פרוייקטים מעניינים, פתוחים למטרת המשך קידומם, לגיוס הון. לחלק נכבד מאלו, סיכוי להתפתח אל עבר יחידות עסקיות מצליחות ברמות בינ"ל. הוא/היא אשר חפצים לשים השקעתם על פרוייקטים בעלי חזון ומעוף, מעבר לשלבי הרעיון סתם, יכולים למצוא כאן אפשרות להגיע לפגישה לחשיפה והצגת אפשרויות בעניין.


פטנט, חיפוש פטנט, רישום פטנט, קידום פטנט, פטנטים