יום ראשון, 3 באוגוסט 2008

פטנטים - המכון לפטנטים

חדשנויות, המצאות, פטנטים וטיפול באילו כמקצוע, כדבר שביום יום, הינה העשייה בה אנו פועלים במסגרת המכון לפטנטים. לטובת העניין בתחום פטנטים, החברה, איי. פי - המכון הבינ"ל לפטנטים בע"מ, היא האישיות המשפטית דרכה עובר חלק נכבד מהתנהלות הטיפול בפטנטים, משקיעים, ממציאים - בשלבים השונים.
במסגרת זו, אנו שואפים לפגוש כול יום ויום בממציאים אשר הנכס שבקניין הרוחני שבידם, הינו בחזקת המצאה שהפוטנציאל המסחרי שלה הינו הגבוה שבגבוהים. חיפוש פטנטים, יש ויתן אינדיקציה, ואפילו כך ברוב המקרים, כי עסקינן בדברים שהינם בגדר המצוי או המוגן כבר זה מכבר. גם אם נמצא כי קיימים פטנטים בתחום, אין זה סוף סיפור. לעיתים אפילו עיצוב מבריק, יש ויגרור הצלחה מסחרית על פני המצאה חדשנית שקודמה בגמלוניות.

לפגישת ייעוץ חינם במכון לפטנטים - לחץ לפגישה

איי אייאיאי איהיהיהיהיה יהאיהיה ....