יום שני, 19 במאי 2008

פטנטים

הקדמה: נשתמש בחלק זה, כנסיון פנימי שלנו לפני העלאת מצגות לאתרים שונים.


פטנטים


בחלק זה של הבלוג:

יוצג קומץ קטן מפרוייקטים שבמכון,

בעיקר יוצגו פרוייקטים חדשים, שחלקם פתוחים עדיין להצעות חיצוניות,

בכפוף ולפי תנאי מחזיקי הזכויות שלהם, או לשיתופי פעולה כאמור, השקעות ועוד של המתבוננים והמבקרים. חשוב לציין, כי מדובר במדגם חלקי של המצאות בשלבים שמאפשרים עדיין חבירה להמצאות לפני הגיעם לשלבי אקזיט מתקדמים, וכאמור, משכך חלקם פתוחים לשיתופי פעולה, בעיקר השקעות ייצור ושיווק,


רובם בשלבי Patent Pending :
פטנט מנדנד עגלה. כאן יש דוגמה להמצאה שנמצאת בשלביה הראשונים, Patent Pending, שקדמו לה בעשרים השנים האחרונות, מספר פטנטים שאיפשרו באופנים שונים את ביצוע מטרת הפטנט, נדנוד עגלה. זוהי המחשה למתחם מרחב תחולת הגנת פטנט, שהינה על אופן הביצוע הטכנולוגי המוצע, לאו על סגירת יכולת פיתוח עתידית על צורך מוגדר.פטנט סרט נוסף
פטנט דלת רכה לחדרי ילדים (קובץ דגם יותאם לפורמט גוגל ויועלה בקרוב)


פטנט כדורגל מסתובבים


פטנט צייר גמיש


פטנט כדורסל מאחרי הראש


פטנט לחימה משולבת


פטנט פתרון אכסון אתרי אינטרנט


פטנט שאיבת שיער (דגם יועלה בסרט בקרוב)


פטנט ערכת עזרה ראשונה

פטנט הפסטרום (דגם הוצג ב-TV יועלה בקרוב ממש)פטנט חלב אם
פטנט חיפוש


פטנט הנעה


פטנט קולטים סולאריים (כאמור מעלה)


פטנט פחית


פטנט קשר סלולארי


פטנט תהליך ותכשיר מניעת נשירה


פטנט הפעלה אנכית

פטנט מושב טיפולי למוגבלים


פטנט חיסכון בחשמל (מו"מ סופי)


פטנט דיסקונקי - לדיסקונקי

פטנט חיווי תחולה בתאורה


פטנט ............ועוד יצורפו בהמשך


פטנט מכונת ממכר


פטנט הנעה


פטנט ניפוח רב פעמי


בס"ד לעתיד לבוא:


פטנט אין התחשמלות


פטנט שבת

פטנט יד

פטנט מדיח

פטנט מתקן צביעה
פטנט נספחים:


הפסטרום - זמנית למצגת הדגם שהוצג ב- TV - הדמייה (מאור שלח לי את צילום הדגם בבקשה)


פטנט שקיות חלב
פטנט פחית

פטנט מטריה


פטנט ............וב"ה יצורפו בהמשך עוד פרוייקטים שיש בהם רלוונטיות ופתיחות אל הצעות של המבקרים

למתבונן/ת, הפורמולה די פשוטה:

תחשוב/י האם קיומו של מי מההמצאות סביר ויקרה בחיי המעשה, סביר ולאו הפתעה תהיה אם סופו שתראה/י אותו על מדף - ובנשימה שניה, להפנים עמוק - כי, אין בשום רעיון, המצאה או פטנט וודאות ואף לאו קרוב לכך, כי פרוייקט ספציפי יצליח בחיי המעשה. הוא אשר "הולך קדימה", יכלכל צעדיו משהוא נכנס לאיזור "סיכוי - סיכון".
פטנט - אלקטרוסטאטיפטנט - עין
פטנט - משפךחדש - פטנט - חדש - 10 אחוזים פתוחים להשקעה
פטנט - פרוייקט בינלאומי למערכת חשמל - נגד קרינה - זיהום אויר - התחממות כדור הארץ
נפתח עכשיו ממש להשקעה למטרת פיתוח.
מוגן בהגנות קניין רוחני. כולל דגם - אב טיפוס - עובד מוכח.
פוטנציאל עצום - ההשקעה הנדרשת עד 10 אחוזים מזכויות הפרוייקט.
7 אחוז = 150,000 אלף דולר - עד 200,000 בכפיפות לשלבי כניסה.

פטנטים - קבע פגישה להשקעה בפרוייקטפטנט - סיר בישול מסתובב