יום שני, 19 במאי 2008

פטנט - אופס...מנועי חיפוש פטנטים
מנועי חיפוש פטנטים שמאפשרים חיפוש פטנטים במאגרי חיפוש פטנטים,

כוללים בדרך כלל מאגרים בשפה האנגלית.
מאגרים אלו ברובם הינם מאגרים ממוחשבים הבנויים על מנוע חיפוש
שמסייע במציאת פטנטים בעיקר לפי מילות קישור או ראשי נושא או
מינוחי הגדרות מקצועיים מתחום מסויים.

Patent Searching Database

מאגר ומנוע חיפוש פטנטים ובקשות פטנט במשרד המשפטים האמריקאי:

U.S. Patent Full-Text and Full-Page Image Databasesעיקר הקושי של חיפוש פטנטים במאגרים אלו, כפי בכלל בשיטות החיפוש המוגבלות בממון ובזמן, שיש ושימוש במילות הקישור הסטנדרטיות הנהוגות לתאור מושא החיפוש, לא יספיקו ולא יתנו מענה ברמת התוצאה, כיוון, שסופו שהפטנט תואר במילת מינוח אחרת ופחות נהוגה ושגורה. או שאנו עסקנובמכשיר, והגנתו הייתה שיטה. או שבתוך תאור של עשרות תביעות משפטיות, היוגם כאלו שלפחות בחלק בתחולתן חופפות לאמירה הנבחנת. ועוד ועוד.