יום חמישי, 14 באוגוסט 2008

פטנטים - חדשות פטנטים

בחלק זה של פטנטים נעדכן מידי פעם, על חדשות ועדכונים בתחום הפטנטים.

עדכון 1:
ביום 31/11/07 נכנסו כללי בחינה חדשים לבחינת בקשות פטנט במשרד המשפטים בארה"ב.
בינתיים, עדין נמצאים כללים אלו, שבסיסם הקשחה של תנאי אישור בקשות לפטנט, במעמד משפטי של צו מניעה המעמידם לכאורה בהקפאה. הלכה למעשה, כללים אלו, שנביעתם מביקורת חריפה של בית המשפט העליון בארה"ב, על קלות הבחינה והאישור של בקשות לפטנט עד כדי זילות לכאורה של מטרת קיום הגנת הקניין הרוחני וסיבותיה, מורגשים כבר באופן ברור בבחינות בקשות לפטנט אל מול הבוחנים במשרד המשפטים בארה"ב. מורגשים ברמת הקשחה מהותית באפשרות קיבול בקשות הפטנט.


עדכון 2:
מו"מ מתקדם לשיתוף פעולה מסחרי מתקדם, בין משרד המכון לפטנטים בישראל לבין מרכז פטנטים מהמובילים ביפן.


עדכון 3:
מו"מ מתקדם להכנסת קבוצת משקיעים משמעותית כשותפים, במכון לפטנטים בישראל ובצרפת.
...
...
...
...
עדכון 7:
התקבץ והתגבש צוות פיתוח של סטארט אפ אינטרנטי מוגן הגנות פטנט.
פיתוח צפוי להיות קצר עד מוצר מדף ראשון - תקווה ל-7 חודשים עד מכירות.

עדכון 8:
....
...
...
עדכון 9:
....
...
...
עדכון 10:
מזל טוב וסימן-טוב,
הוקמה שותפות חדשה,
אם ישכילו הצדדים בה לשמור על ענווה האחד עם חבריו,
יש ויהיה לה עתיד גדול...

יום ראשון, 10 באוגוסט 2008

פטנטים מורכבים אל מול פטנטים פשוטים


פטנטים כהמצאות נחלקים באופן הגדרה גס לשני תחומים, פטנטים בתחום ההיטק - סטארט אפ ופטנטים במתחם הטכנולוגי הפשוט והבסיסי, וזאת ללא הערכה ערכית או כמותית בשלב זה של האמירה.

ברגיל,בציבור הרחב, נחשב תחום ההיטק לתחום על גבול האגדה והערצה, ועליו, עדין רווחת הסטיגמה, כי זה אשרעוסק בו חייב שיהיה סוג של גאון. כחזקה שהייתה קיימת בעבר לגבי תחום פטנטים והמצאות בכלל.

מאוחר....אמשיך את הרעיון כאן בהקדם, כתבתי בכ"ז כדי לשמש לי סימניה על הרעיון....