יום שני, 19 במאי 2008

פטנטים - חיפוש פטנטים


פטנטים, חיפוש פטנטים, חיפוש פטנט
פטנטים - השאלה מה עדיף? המצב שהיה לממציא לפני עשר או חמש עשרה שנים, בו הוגשו בקשות בלי חיפוש פטנטים, אך גם רמת הציפיות הייתה בהתאם? או המצב הנוכחי, בו מוגשות בקשות בכמויות כפולות ומכופלות, וכל אחת מצפה ברמת ציפיה גבוהה, כי חיפוש פטנטים מינימאלי שהתבצע בגינה, משיקולי עלויות, יביא בסופו למצב של - הוקוס פוקוס פטנטאבילי - בו אכן הפטנט שלי לא קיים במועד בדיקת בוחן או לפניו?!
וכאן גם נדבך מרכזי של הבעייה: ממציא פרטי יגיע כדי למצוא באמצעות חיפוש פטנטים את הגלגל. אם היה משהו לפניו שנתן פתרון כלשהו לצורך, לרוב הואירד מהעניין...וברגיל, בחלק הארי שבארי נמצא כי קיימים פתרונות טובים לצורך שלא הכרנו בחיי המעשה, אך קיימת להם הגנת פטנט. קח דוגמה שמירת מרחק בין רכבים...עשרות פטנטים...ואף על פי כן, החברות המקצועיות בתחום לא פועלות בדרך האדם הפרטי, וטוב שכך.
ואם נחזור לקרקע, חיפוש פטנטים אינו דבר של מה בכך, עדיף לו לממציא לא להסתפק בחיפוש באמצעות חברה או בעל מקצוע אחד, במקרה והינו בוחר לבצע את החיפוש הראשוני והמינימאלי. במצב כז, עדיף חיפוש באמצעות שני גורמים שונים, כדי לבצע הצלבה בשיטות חיפוש ונוהגי עבודה שונים. כול מקרה, ברור כי חיפוש מעמיק שעלויותיו הינם סובב לטווח מחירים של כ- 1,000 דולר ומעלה, ועיקרו בפרק זמן ארוך של ברירה ובדיקה, הוא החלופה העדיפה. אולם, זו גם זו, אין בהם וודאות לעניין נכונות התוצאה. ועד מצב בו שיטות החיפוש המוסדרות ע"י מדינות ורשויות לא יעלו מספר דרגות, לא נוכל, אלא, להיות תלויים גם בסטטיסטיקות, וכן גם במידה של מזל.
(באותה רוח ובשינוי מילים: מי חפשן של אבא???...)