יום רביעי, 28 בינואר 2009

רישום פטנטים

רישום פטנטים פטנטים

רישום פטנטים, הינו הליך שבדר"כ יתבצע על ידי עורך-דין או עורך-פטנטים.
בכול מצב אחר הוא שמבצע רישום פטנטים, הינו מומחה בעל ניסיון לפחות בתחום הרישום,
ובעל נסיון מוקדם בכמה עריכות פטנט ורישומי פטנט שכבר התנסה בהם לפנים.

רישום פטנט פטנטים מתבצע בדרך כלל כשלב עוקב למועד עריכת פטנט.
אין זה אומר כי הלכה למעשה נרשם פטנט, ותפיסה זו הינה טעות רווחת,
אלא, רישום פטנטים מעיד כי עומדת זכות פטנט לממציא במצב מותנה ותלוי, לכאורה.
אם וכאשר, כאשר עוקב למועד רישום פטנט, בסיום הבחינה,
במידה ותעמוד ההמצאה בגדרישות ובקריטריונים הנדרשים בחוק, או אז,
בדרך כלל אחרי שלב פרסום להתנגדויות במידה ויש כאלו, יעניק בוחן פטנטים
של ארץ לאום הדנה בבקשה, תעודת זכות פטנט מהמדינה לממציא. עיקרה של התעודה
הינה בזכות של מעין מונופול שתחילתה כאמור במועד רישום פטנט מקדמי כפי החוק והאמנות.

ליווי פטנט לאורך סבך האישור של בוחן הפטנטים הוא הוא החלק החבוי בד"כ מידיעתם של הממציאים. אלו, בד"כ יחשבו כי הגשת בקשת פטנט סיימה את הוצאותיהם. ולא כך הוא. רישום פטנטים, הינו סבך שיש בו אי וודאות לא קטנה, ותלות גדולה אף היימנה בכיס רחב ועמוק מאוד.

רישום פטנטים


לחץ להתקשרות לקידום פטנט המצאה לחץרישום פטנט, פטנט, פטנטים, מכירת פטנטים, עורכי דין פטנטים, פטנט מוצלח, קידום פטנט,