יום שני, 16 בנובמבר 2009

פטנטים - ייצור פטנט הפצת פטנטים

בס"ד

פטנטים - ייצור פטנט הפצת פטנטים

ייצור פטנטים הינו שלב עוקב לפחות לשלב ההגנה הראשוני של רישום בקשה לפטנט, פטנט פרוביזורי או רישום פטנטים קבוע.
ייצור פטנטים כולל מספר חלופות כדלקמן:
יצור פטנטים באמצעי מימון עצמי, ייצור פטנטים באמצעות ייצרנים מתמחים בתחום, וייצור פטנטים כהסכם בין ממציא לחברה בתחום המוצר - שעיקרו בקבלת תמלוגים.
במקרים של מכירת הפטנט אין משמעות בד"כ לשלב הייצור מבחינת הממציא.
האפשרות של ייצור עצמי תוך מימון עצמי - תמיד קיימת, ותמיד ימצא מי שיהיה מוכן לקבל כסף מלא לייצור כול העולה על דעתך, וכול עוד יש בידו רווח מהדבר. אלא, שכן הסיכונים גבוהים לאי הצלחת המיזם, כפי גם לשאלת מקצועיות מנהל הפיקוח על הייצור ויציאתו אל עבר השיווק וההפצה.
חלופת הייצור באמצעות ייצרן, וחלופת שיתןוף עם חברה בתחום המוצר וקבלת תמלוגים, הם הם החלופות העיקריות הקיימות. אך, גם חלופות אלו דורשות דיון ובחינה...