יום ראשון, 10 באוגוסט 2008

פטנטים מורכבים אל מול פטנטים פשוטים


פטנטים כהמצאות נחלקים באופן הגדרה גס לשני תחומים, פטנטים בתחום ההיטק - סטארט אפ ופטנטים במתחם הטכנולוגי הפשוט והבסיסי, וזאת ללא הערכה ערכית או כמותית בשלב זה של האמירה.

ברגיל,בציבור הרחב, נחשב תחום ההיטק לתחום על גבול האגדה והערצה, ועליו, עדין רווחת הסטיגמה, כי זה אשרעוסק בו חייב שיהיה סוג של גאון. כחזקה שהייתה קיימת בעבר לגבי תחום פטנטים והמצאות בכלל.

מאוחר....אמשיך את הרעיון כאן בהקדם, כתבתי בכ"ז כדי לשמש לי סימניה על הרעיון....